SYRIA: DZIEŃ DZIECKA DNIEM MODLITWY O POKÓJ

W WIELU MIASTACH I MIASTECZKACH CAŁEJ SYRII, CHRZEŚCIJAŃSKIE DZIECI WSZYSTKICH WYZNAŃ SPOTKAJĄ SIĘ 1 CZERWCA, BY MODLIĆ SIĘ O POKÓJ.

Przywódcy katoliccy i prawosławni w Syrii postanowili uczcić Międzynarodowy Dzień Dziecka jako wspólny Dzień Modlitw o Pokój.


Inicjatywa ta wypłynęła ze strony Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie, którego przedstawiciele, wraz z przedstawicielami kościoła prawosławnego, w kwietniu odwiedzili wszystkie Kościoły chrześcijańskie w Syrii, aby porozmawiać z nimi na temat wspólnych inicjatyw na rzecz pokoju i odbudowy Syrii. Ta kampania modlitewna dzieci jest jednym z pierwszych owoców tych dyskusji. W Damaszku, Aleppo, Homs, Tartus i Marmarita setki chrześcijańskich dzieci z różnych wyznań chrześcijańskich zbiorą się razem na pokojowych procesjach mających bogaty i zróżnicowany program modlitwy i działania.

Przywódcy katoliccy i patriarchowie prawosławni w kraju wystosowali wspólny apel, w którym zaprosili chrześcijan na całym świecie, aby włączyli się duchowo w tę modlitwę o pokój.

W swoim apelu, przywódcy kościelni napisali: "Dzieci w naszym własnym kraju, w Syrii są braćmi i siostrami cierpiącego Jezusa. Od ponad pięciu lat zostały one wciągnięte przez okrutną wojnę, są ranne, a nawet zabijane. Wiele z nich straciło swoich rodziców i wszystko, co było im bliskie. Wiele dzieci urodziło się w czasie wojny i nigdy nie zaznały spokoju, a ich łzy i ich cierpienia wołają do Nieba".

Bezbronne dziecko, postać jaką Bóg wybrał, aby stać się człowiekiem, jest jednocześnie Panem historii. Prorok Izajasz przepowiedział, że Dzieciątko to będzie " Księciem Pokoju" i "Przedziwnym Doradcą ". Dlatego też Dzieciątko Jezus jest często przedstawiane nie tylko jako nagie dziecko w żłobie, lecz również jako król trzymający w lewej ręce glob ziemski, a prawą ręką błogosławiący całą Ziemię. Dzieciątko Jezus przyszło na świat, aby przynieść pokój.

Przywódcy kościelni kończą swój apel słowami. "Modlimy się do Niego - Chrystusa, Króla Wszechświata, który niesie świat w swoim ręku, będąc w ramionach swojej Matki - i błogosławi wszystkie dzieci Syrii. Błagamy Tego, który sam może przynieść pokój: "Ochroń i zachowaj dzieci tej ziemi! Usłysz nasze modlitwy! Nie zwlekaj z przyniesieniem pokoju do naszego kraju! Popatrz na łzy dzieci; osusz łzy matek; niech w końcu zniknie krzyk rozpaczy!"

PKWP bierze również udział w tej kampanii modlitewnej i wzywa wszystkich ludzi dobrej woli, aby rozszerzyć ten dzień modlitwy na cały świat. Jest nadzieja, że 1 czerwca stanie się punktem początkowym stałej kampanii modlitewnej o pokój. "Mamy nadzieję, że ta kampania będzie kontynuowana, aby światło pokoju mogło bardziej świecić", powiedzieli syryjscy biskupi przedstawicielom PKWP. Jest nadzieja, zwłaszcza, że dzieci w szkołach i parafiach całego świata połączą się w tym dniu modlitwy z rówieśnikami w Syrii.

 

PKWP


01-06-2016 admin

Komentarze

  • This post has helped me think things thurogh http://qehlmby.com [url=http://fcvyuxkdkhn.com]fcvyuxkdkhn[/url] [link=http://tiyfauionn.com]tiyfauionn[/link]
  • You've really captured all the esaentisls in this subject area, haven't you?
  • Thank you so much for this aretcli, it saved me time! http://brddawcluvc.com [url=http://yknrkhymqpv.com]yknrkhymqpv[/url] [link=http://pwakjmie.com]pwakjmie[/link]
  • I went to tons of links before this, what was I thkining?
  • Fitz is like cheese and crackers, spaficicelly cheese wiz on a saltine; palatable in small doses, but when it’s a large glob of orange goo topped with a green olive the prescription is to remove the olive, drop in a dry martini and conceal the un-appetizer in a crumpled napkin. The irony is he so often talks about role players and knowing who you are. So Bob, just be the best cracker you can be and please hold the cheese.

Dodaj komentarz

Redakcja

naszapolska@onet.pl

 

Kontakt

w sprawie administrowania stroną: poczta@ewatylus.pl

Krótko i na temat - Zbigniew Żmigrodzki

Siewcy niepokoju

 

Nasze czasy wyznaczają szczególną rolę dziennikarzom i politykom. I jedni, i drudzy nigdy nie cieszyli się ogólnym uznaniem: wzniecali konflikty i zamieszanie, rozsiewali kłamstwa, wmawiali niestworzone rzeczy. Dzisiaj tak zwani pracownicy mediów w znacznej części służą politykom w podsycaniu wrogości i narzucaniu lewackich poglądów, a zwłaszcza ateizacji; upowszechniają tendencje antyobyczajowe i antymoralne. Istnieją pod tym względem chlubne wyjątki, ale uczciwi dziennikarze i publicyści, tak zresztą, jak i politycy, prześladowani są przez rozpanoszony medialny libertynizm, obrzucani obelgami, eliminowani na różne sposoby. Walka zła z dobrem, jaka toczy się teraz zawzięcie w świecie, znajduje wśród służalczych ludzi mediów użytecznych sojuszników, zdolnych i skłonnych do wszystkiego.

 

***

Dialog, pojednanie, jedność

 

Ustawicznie słyszymy wezwania, aby przystąpić do dialogu i pojednać się, by zapanowała upragniona „jedność”. Są to jednak postulaty nierealne w sytuacji, gdy w świecie toczy się kampania agresywnego ateizmu pod hasłem laicyzacji oraz usunięcia religii i moralności chrześcijańskiej z życia społecznego. Jego przedstawiciele pojmują dialog i pojednanie jako przyjęcie ich przekonań i ustąpienie im pod każdym względem; posługują się kłamstwem, oszczerstwem i pałają nienawiścią. Czy Chrystus jednał się z faryzeuszami albo z kupczącymi w świątyni? Do dialogu nie ma partnerów, słyszy się groźby i obraźliwe wyzwiska, inaczej myślącym zapowiada uwięzienie, udręki, zagładę.. Toczona przez lewactwo wojna ideologiczno – polityczna nie pozostawia miejsca na mówienie o jakiejkolwiek „jedności’. A jeżeli ktoś piętnuje w imieniu Kościoła „swary i spory”, niech powie wyraźnie, kto je wszczyna i kto za nie odpowiada. Inaczej te „szlachetne’’ apele to puste, obłudne mistyfikacje.

 

Polecamy

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis