Dlaczego najbogatsi ludzie świata są fanami wdrażania „równości”? Ewa Działa-Szczepańczyk

Nie trzeba dysponować specjalnie rozwiniętą spostrzegawczością by zauważyć, że w ostatnich latach zarysowała się ścisła zależność między działaniami wielkiego światowego biznesu a wdrażaniem marksizmu kulturowego (ta zależność szczególnie wyraźnie jest widoczna w tzw. świecie białego człowieka). Można ją ubrać w następujące słowa: „Ekspansja ideologii neomarksistowskiej jest wprost proporcjonalna do rosnącego bogactwa właścicieli wielkich gospodarczych, medialnych i finansowych bytów”. W nieco rozszerzonej wersji prawidło to można by ująć w ten oto sposób: właściciele wielkich ponadnarodowych korporacji i koncernów, dzierżący w swoich rękach coraz większe bogactwa, będący siłą sprawczą rosnącej dysproporcji w stanie posiadania ludzi zamieszkujących naszą planetę (doprowadzający miliony z nich do egzystencji niegodnej człowieka. Ocenia się, że blisko 25 milionów ludzi wykonuje niewolniczą prace, nie mogąc spłacić zaciągniętych długów), są szczególnie uwrażliwieni na nierówności społeczne, w szczególności te związane z dyskryminacją rasową, narodową, płciową, homofobią itp. (czyli tymi, z którymi „walczą” wyznawcy ideologii neomarksistowskiej). Tylko jedna nierówność owych gigantów biznesu zupełnie nie boli – ta materialna, do której powstania walnie się przyczyniają (obecnie 28 ludzi posiada majątek równoważny temu, który należy do 50% mieszkańców naszej planety czyli w przybliżeniu do 3,8 miliarda ludzi). Owi mega-biznesmeni usta mają pełne haseł o potrzebie budowy społeczeństwa otwartego, mówią dużo o godności człowieka i poszanowaniu jego praw, o demokracji i tolerancji, prowadząc jednocześnie luksusowe życie, posiadając prywatne wyspy i po kilka rezydencji w różnych miejscach naszego globu, przemieszczając się prywatnymi samolotami i fundując sobie ekscentryczne zachcianki typu prywatne loty w kosmos itp. Skąd bierze się ta „ideologiczna równościowa skłonność” tych dobrze radzących sobie w biznesie. Z prostego powodu - ten ideologiczny bełkot nie dla nich, a dla nas jest przeznaczony i to my mamy go wchłonąć. Dlatego owi „wrażliwcy” ochoczo finansują wszystkie przedsięwzięcia, organizacje, instytucje państwowe i fundacje, które „równość” w wydaniu neomarksistowskim propagują lub przymusowo wdrażają, a wszelkie przejawy braku entuzjazmu dla tej ideologii, zwalczają z całą bezwzględnością. Oto kilka przykładów tego „lewicowego” przegięcia w wydaniu właścicieli wielkiego biznesu. Koncern „Ikea” pokazał ostatnio w Polsce swoją „lewicową twarz” zwalniając pracownika tylko za to, że sprzeciwił się narzuconemu przez firmę obowiązkowi świętowania Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii (to klasyczny przykład „zastosowania” tolerancji represywnej – jednego z narzędzi siłowego wdrażania neomarksizmu). Właściciele takich gigantów cyfrowych jak Google i YouTube, Facebook, wprowadzają cenzurę na treści, które nie pasują do budowanego dla nas marksistowskiego świata, zwłaszcza te związane z etykę chrześcijańską. Znany multimilioner George Soros poczuł w sobie przemożną chęć krzewienia wśród „ciemnych” narodów świata idei społeczeństwa otwartego i w tym celu nie żałuje swojej (i nie tylko swojej) wielkiej kasy, transferując ją poprzez fundacje i organizacje do różnych krajów (w tym do Polski np. poprzez Fundację Batorego czy Otwarty Dialog). Podobnych przykładów można by mnożyć wiele. Wyłania się więc pytanie – dlaczego właściciele tych wielkich korporacji i koncernów (których finanse niejednokrotnie przewyższają budżety wielu państw), są tak wielkim fanami myśli neomarksistowskiej, skoro jako ludzie biznesu, są przecież pragmatyczni i każdy wydany grosz, ma się im zwrócić, najlepiej wielokrotnie. Ktoś zapyta – a może pragną część swoich gigantycznych dochodów przeznaczyć na „szczytny cel”? Tak – ale dlaczego ten „szczytny cel” jest zawsze ten sam? Widać, wdrażanie ideologi neomarksistowskiej jest po prostu kolejną dobrą biznesową inwestycją. Na czym polega ten ideologiczny biznes? Na stosunkowo prostej kalkulacji. Żeby ją zrozumieć trzeba się zapoznać (choćby pobieżnie) z założeniami marksizmu kulturowego (neomarksizmu). Bez tej wiedzy, niektórzy polscy katolicy, prosto z mszy udadzą się na tęczowy pochód i będą wspierać głoszone tam hasła, nie widząc w swoim zachowaniu nic godnego pożałowania. Pokrótce, neomarksizm stworzyło kilku „mędrców” ze Szkoły Frankfurckiej, którzy pracując „ciężko” latami w Niemczech (i w okresie ostatniej wojny, w USA), zrewidowali założenia marksizmu klasycznego, jako już nieużytecznego (bo opartego na walce klas) i stworzyli teoretyczne podwaliny nowej rewolucji trwającej od lat 60-tych XX w.  W tej nowej odsłonie marksizmu, zarzewiem rewolucji ma być nie klasa robotnicza, a wyłonione lub wykreowane sztucznie grupy społeczne oraz negacja wszelkich norm i prawideł rządzących życiem społecznym. Konsekwencją wdrażania w życie owej ideologii jest zawsze destrukcja społeczna - rozbicie struktur społecznych w tym głównie rodziny i ogólnie degradacja zasad rządzących życiem ludzkim (w wymiarze indywidualnym i społecznym). Rodzi się pytanie - jaki jest związek owej destrukcji z wielkim światem biznesu? Okazuje się, że bardzo duży. Posiadanie wielkich pieniędzy rodzi zawsze pokusę władzy, najlepiej niczym nieograniczonej. A kiedy można ją łatwo przejęć, a potem bez przeszkód zarządzać ludźmi? Wówczas, kiedy tkanka społeczna zostanie rozerwana, a ludzie staną się nieświadomymi swojego stanu, pozbawionymi wszelkich praw niewolnikami. Ot i cała tajemnica – dlaczego WIELCY TEGO ŚWIATA (wielcy posiadanym pieniądzem) tak mocno kochają równość w wydaniu neomarksistowskim, a tak naprawdę są gorącymi zwolennikami tezy Georga Orwella - „Wszyscy są równi, ale niektórzy równiejsi”.

 

 

 

06-12-2019 Aktualności

16 ofiar komunizmu zidentyfikował IPN

Ks. Władysław Gurgacz, kapelan oddziału "Żandarmeria" Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, a także żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych dowodzonych przez kpt. Henryka Flamego "Bartka" znaleźli się wśród ogłoszonych przez IPN 16 zidentyfikowanych ofiar komunizmu.

03-12-2019 Kraj

MEN: Polscy uczniowie wśród najlepszych na świecie – wyniki badania PISA 2018 (Komunikat)

Jak informuje MEN: W porównaniu z wynikami poprzedniego badania PISA 2015 polscy uczniowie osiągnęli lepsze wyniki we wszystkich badanych obszarach: rozumienia czytanego tekstu, rozumowania matematycznego i rozumowania w naukach przyrodniczych. We wszystkich trzech obszarach objętych badaniem wyniki polskich uczniów są powyżej średniej dla krajów OECD i lokują ich w światowej czołówce. Najlepsze wyniki w badaniu osiągnęli uczniowie z 4 regionów Chin, Hongkongu, Singapuru i Makao. W badaniu PISA 2018 wzięło udział ponad 660 tys. uczniów z 79 krajów i regionów świata.

03-12-2019 Kraj

NSA: akt urodzenia, w którym rodzice są tej samej płci, wbrew prawu

Nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka - rodzica, który nie jest mężczyzną; byłoby to sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego w Polsce - wynika z poniedziałkowej uchwały siedmiorga sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

02-12-2019 Kraj

Tradycyjny, polski

Polski karp jest rybą ekologiczną i trzeba promować wśród Polaków jego spożywanie – mówił minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, który uczestniczył w poniedziałek w odławianiu karpia w gospodarstwie rybackim w Opolu Lubelskim.

02-12-2019 Gospodarka

Uważaj! Uciekaj! Ukryj się... Rusza kampania ABW

Pod hasłem "4U! – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! Udaremnij atak!" ruszyła kampania społeczna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która przedstawia zalecane sposoby postępowania w przypadku ataku terrorystycznego. Autorem kampanii jest Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW.

02-12-2019 Kraj


Czas absurdów. Felieton Zbigniewa Żmigrodzkiego

W naszym stuleciu jesteśmy świadkami różnych manii i fobii, które zakłócają w dotkliwy sposób normalną ludzka egzystencję. Feministki usiłują światu wmówić, że osobnicy męskiego rodzaju to szkodnicy i trzeba ich odsunąć na bok, a wszystko wokół sfeminizować, z językiem włącznie.

 

 

01-12-2019 Aktualności

Z Dzienniczka Siostry Faustyny

Zeszyt pierwszy

153

W pewnym dniu ujrzałam dwie drogi: jedna droga szeroka, wysypana piaskiem i kwiatami, pełna radości i muzyki, i różnych przyjemności. Ludzie szli tą drogą, tańcząc i bawiąc się – dochodzili do końca, nie spostrzegając, że już koniec. Ale na końcu tej drogi była straszna przepaść, czyli otchłań piekielna. Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść; jak szły, tak i wpadały. A była ich tak wielak liczba, że nie można było ich zliczyć. 

06-10-2019 Aktualności

Dlaczego kierownicze elity UE „kochają” migrantów? Ewa Działa-Szczepańczyk

Zapewne wielu naszych rodaków zadaje sobie pytanie - dlaczego elity decyzyjne Unii Europejskiej z tak wielką determinacja dążą do sprowadzania na nasz kontynent uchodźców z krajów biednych i dotkniętych wojną. Nawet powierzchowna analiza zjawiska nieuchronnie prowadzi do kilku spostrzeżeń, które w żaden sposób nie przystają do oficjalnie obowiązującej narracji tłumaczącej owe działania. Najbardziej nam znane tłumaczenie to: „Ze względów moralnych i humanitarnych kraje europejskie zobowiązane są pochylić się nad losem biednych migrantów, którzy uciekają przed chaosem wojennym panującym w ich ojczyznach”. Jest to tłumaczenie zrozumiałe, nieskomplikowane i przez to nośne medialnie. Przyjmowane jest ono przez większość Europejczyków bez większej refleksji, dopóki niektórzy z nich nie zetkną się osobiście z negatywnymi skutkami owej migracji. Nie będę jednak dociekać przyczyn dlaczego Europejczycy tak łatwo ulegają medialnej tresurze „w tym temacie”. Nie zajmę się również przyczynami tej migracji. Obydwa te zagadnienia wymagają odrębnej analizy. Bardziej interesującym wydaje się problem - czym zmotywowane są działania elit decyzyjnych Europy w omawianej kwestii, bo oficjalną wersję o potrzebie pomocy humanitarnej trzeba definitywnie odrzucić,  jako obliczoną na naiwność odbioru nieświadomych niczego Europejczyków. Oto kilka moich tez próbujących „rozszyfrować” te motywy:

1. Decyzyjne europejskie elity wyznające neomarksizm „w pełnej jego krasie”, przesiąknięte internacjonalizmem czują palącą potrzebę wyciągnięcia pomocnej dłoni w kierunku biednych uchodźców (jednak „niekumatemu” ludowi, który nie jest w stanie pojąć tej głębokiej motywacji sprzedaje się jej wersję uproszczoną: „biednym ludziom trzeba pomóc”). Teza ta jest o tyle mało wiarygodna, że te same elity, gorliwie wspierały wojskowe działania w północnej Afryce, które doprowadziły do wielkiego chaosu i kompletnego rozkładu społeczno-gospodarczego państw tego regionu (nazywanego dla niepoznaki szumnie Arabską Wiosną Ludów). Ktoś powie - może owe elity mają teraz poczucie winy z tytułu degrengolady, którą zafundowały tym krajom. Teraz leczą je gorliwym przyjmowaniem uchodźców z regionów dotkniętych tą degrengoladą. Tezę tę należy jednak definitywnie odrzucić, bowiem motywacją działań w polityce międzynarodowej nigdy nie było i nie jest poczucie winy, a poza tym wersja "oddolnej" rewolucji jaka się rozegrała w krajach północnej Afryki jest dogmatem i nie podlega dyskusji.

2. Decyzyjne europejskie elity w swoim odczuciu są spadkobiercami elit zarządzających swojego czasu sporym kawałkiem naszego globu. Ciągnięte bez pardonu zyski z kolonii wielu krajom europejskim przysporzyły prosperity na długie lata (z tego dobrego dla nich czasu czerpią korzyści do dzisiaj), a eksploatowanym skolonizowanym krajom, wielką biedę, z której do tej pory wiele z nich nie może się otrząsnąć. Poczucie winy z tytułu uprawiania niegdyś kolonializmu i potrzeba zadośćuczynienia ofiarom tegoż, pojawia się nieśmiało od czasu do czasu w narracji zachodnich mediów. Jest ona jednak przeznaczona tylko dla tych Europejczyków, którzy są zaniepokojeni negatywnymi skutkami migracji, celem ich zawstydzenia i wywołania w nich poczucia winy na zasadzie: jakże to? jesteście mieszkańcami kraju, który całe wieki ich wyzyskiwał, a teraz nie chcecie im podać pomocnej dłoni?.

3. Decyzyjne europejskie elity realizują przede wszystkim interes polityczny Niemiec, a jest nim podporządkowanie gospodarczo-polityczne pozostałych państw Europy ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej (patrz koncepcja Mitteleuropy). Wprowadzenie uchodźców na nasz kontynent jest środkiem by ten cel osiągnąć (patrz - „zaproszenie” Kanclerz Angeli Merkel). Ich masowa migracja do krajów Europy Środkowej, słabych gospodarczo i politycznie – do reszty miała je rozłożyć. Prawdziwość tej tezy należy poważnie rozważyć.

4. Rewolucja obyczajowa, która rozlała się po naszym kontynencie (i nie tylko naszym) zrobiła „co swoje” niszcząc zwłaszcza w Europie Zachodniej, rodzinę, tradycyjne wychowanie, wzorce męskości i kobiecości. Skutkiem tego Europa przeżywa nie tylko zapaść demograficzną, ale ma również problem z pozyskaniem pełnowartościowego rekruta, a jej realizowany obecnie cel to tworzenie armii europejskiej. Być może uchodźcy mają zasilić i to poważnie, szeregi tej armii – w końcu są to niesfiksowani neomarksistowską ideologią normalni mężczyźni i do tego zdeterminowani.

5. Decyzyjne elity UE dobrze zdają sobie sprawę, że kraje tzw. Starej Unii realizując koncepcję rozdawniczego neomarksistowskiego superpaństwa, ekonomicznie dłużej „nie pociągną”. Jeżeli mieszkańcy tych krajów chcą żyć na dotychczasowym poziomie, muszą pasożytować ekonomicznie na innych narodach. „Wysysanie” kolonii dawno się skończyło, a neokolonializm nie przynosi spodziewanych korzyści, bo kraje zaliczające się kiedyś do tzw. Trzeciego Świata, coraz bardziej wybijają się na niepodległość polityczno-gospodarczą i coraz lepiej dbają o własne interesy. Więc co pozostało? Szukać „kolonii” zastępczych. Stąd koncepcja „Europy dwóch prędkości”. Tymi „koloniami” ma być Europa Środkowa – jako rezerwuar taniej siły roboczej i miejsce „upłynniania” towarów (gorszej jakości – jak już się zdążyliśmy już przekonać). Innym rozwiązaniem jest wywoływanie zamętu w słabych ekonomicznie państwach spoza kontynentu europejskiego (najczęściej tych, których przywódcy mają długoletni staż w rządzeniu i przez ten fakt „awansują” do miana dyktatora, którego oczywiście trzeba obalić „w imię demokracji”), a potem pozostaje tylko czekać na efekt. A jest on zawsze ten sam – wartkim strumieniem wypływa z tych państw tania siła robocza, którą należy szybko przechwycić. Ta metoda ma tylko jedną wadę – ten „strumień” trudno jest okiełznać i czasami się „przelewa”, czego obecnie jesteśmy świadkami.

6. Sprowadzenie do Europy jak najwięcej obcego elementu, który w przyszłości będzie paliwem dla siania fermentu, a przecież o wieczny ferment i destrukcję społeczną chodzi samozwańczym „elitom”, które tylko o jednym marzą – o przechwyceniu za sprawą tego fermentu niekontrolowanej niczym władzy, dzięki której będą mogły zarządzać ludźmi według własnej autorskiej receptury. Temu od lat służą eksperymenty społeczne inspirowane myślą marksistowską i jej kolejną mutacją czyli neomarksizmem. Jak wiadomo, pomysł marksistów nie został zwieńczony sukcesem - paliwo niezadowolonego proletariatu jako potencjalnego sprawcy światowej rewolucji wyczerpało się raz na zawsze. Dla realizacji neomarksistowskiego zamysłu (Szkoła Frankfurcka) trzeba było stworzyć „proletariuszy zastępczych”. Rozniecony płomień rewolty „młodych gniewnych” z lat 60-tych (ruch hipisowski) z czasem się wypalił. Ruch feministyczny rozbłysnął wielkim płomieniem, a teraz tli się zaledwie. Walki z dyskryminacją rasową też dłużej nie dało się eksploatować. Trzeba było szukać następnych uciemiężonych i wyzyskiwanych – byle był zamęt i destabilizacja. I znaleźli się tacy – LGBT. Jeżeli nawet nie czuli się wykluczeni, to ich na takich wykreowano. Wydaje się, że ten pomysł święci obecnie triumfy, ale i ta „rewolucja” może z czasem stracić na impecie. Potrzebny jest nowy niezadowolony zastępczy „proletariat”. Trzeba sobie go zwyczajnie zorganizować. Uchodźcy świetnie się do tej roli nadają. Wiec europejskie neomarksistowskie elity sprowadzają ich całe hordy z determinacją godną lepszej sprawy.

Podsumowując, dwie pierwsze tezy tłumaczą w jaki sposób „obłaskawia się ” mieszkańców naszego kontynentu zbyt dociekliwych „w temacie” napływu migrantów, pozostałe zaś, pokazują ewentualne drugie dno problemu – zwykle nieznane Europejczykom. Myślę, że scenariusze według tych czterech ostatnich tez mogą być realizowane równolegle i wzajemnie się nie wykluczają. Przecież można upiec kilka pieczeni na jednym ogniu. Pozostaje pytanie - kto te pieczenie będzie konsumować, kto będzie gasić rozniecony ogień, a kto będzie rozgarniać popiół w poszukiwaniu resztek? 

26-08-2019 Aktualności

Siły nieczyste

Doznajemy w Polsce rozwiniętej ofensywy zbiorowych sił nowej

ideologii i jej narzędzi: „liberalizmu” połączonego z moralnym relatywizmem, wojującym ateizmem, wszechstronną obyczajową dewiacją. Cel jest jasny: zburzenie podstaw cywilizacji chrześcijańskiej, aby ją zastąpić opresją libertyńskiego totalitaryzmu na wzór systemów Stalina i Hitlera.

 

25-08-2019 Aktualności

Czy w telefonie zaufania możemy zapomnieć o Panu Bogu?

 

Rację mieli brytyjscy dziennikarze. Wtedy, gdy Chad Varah zwołał pierwszą konferencję prasową i opowiedział im o swoim pomyśle. Możliwe jest ratowanie samobójców. „Chcę ratować samobójców, tych z myślami samobójczymi. To jest możliwe i swoją aktywnością pragnę tego dowieść”.

 

To takie marnotrawstwo, umierać..Oriana Fallaci w książce „Człowiek”

 

01-12-2019 Aktualności

Nowa nowomowa. Ewa Działa-Szczepańczyk

 Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że lewicowi specjaliści z zakresu wdrażania ogólnoświatowej destrukcji są mistrzami w wprowadzaniu w obieg zmienionego znaczenia pojęć, które jeszcze niedawno były czytelne i jednoznaczne, a teraz już tak nie jest. 

23-07-2019 Społeczeństwo

Ucieczka w „prywatność”

 

Mimo mnożących się wezwań do wzajemnej miłości, życzliwości i bliskiej komunikacji między ludźmi, stają się oni coraz bardziej od siebie dalecy, obcy, zamknięci w sobie. Najbardziej cierpią rodzice, których miłe dzieci zmieniają się w skryte wyrostki, utrzymujące w stosunku do nich niechętny, zimny, a czasem nawet wrogi dystans.

 

03-07-2019 Aktualności

Redakcja

naszapolska@onet.pl

 

Kontakt

w sprawie administrowania stroną: poczta@ewatylus.pl

Krótko i na temat - Zbigniew Żmigrodzki

Siewcy niepokoju

 

Nasze czasy wyznaczają szczególną rolę dziennikarzom i politykom. I jedni, i drudzy nigdy nie cieszyli się ogólnym uznaniem: wzniecali konflikty i zamieszanie, rozsiewali kłamstwa, wmawiali niestworzone rzeczy. Dzisiaj tak zwani pracownicy mediów w znacznej części służą politykom w podsycaniu wrogości i narzucaniu lewackich poglądów, a zwłaszcza ateizacji; upowszechniają tendencje antyobyczajowe i antymoralne. Istnieją pod tym względem chlubne wyjątki, ale uczciwi dziennikarze i publicyści, tak zresztą, jak i politycy, prześladowani są przez rozpanoszony medialny libertynizm, obrzucani obelgami, eliminowani na różne sposoby. Walka zła z dobrem, jaka toczy się teraz zawzięcie w świecie, znajduje wśród służalczych ludzi mediów użytecznych sojuszników, zdolnych i skłonnych do wszystkiego.

 

***

Dialog, pojednanie, jedność

 

Ustawicznie słyszymy wezwania, aby przystąpić do dialogu i pojednać się, by zapanowała upragniona „jedność”. Są to jednak postulaty nierealne w sytuacji, gdy w świecie toczy się kampania agresywnego ateizmu pod hasłem laicyzacji oraz usunięcia religii i moralności chrześcijańskiej z życia społecznego. Jego przedstawiciele pojmują dialog i pojednanie jako przyjęcie ich przekonań i ustąpienie im pod każdym względem; posługują się kłamstwem, oszczerstwem i pałają nienawiścią. Czy Chrystus jednał się z faryzeuszami albo z kupczącymi w świątyni? Do dialogu nie ma partnerów, słyszy się groźby i obraźliwe wyzwiska, inaczej myślącym zapowiada uwięzienie, udręki, zagładę.. Toczona przez lewactwo wojna ideologiczno – polityczna nie pozostawia miejsca na mówienie o jakiejkolwiek „jedności’. A jeżeli ktoś piętnuje w imieniu Kościoła „swary i spory”, niech powie wyraźnie, kto je wszczyna i kto za nie odpowiada. Inaczej te „szlachetne’’ apele to puste, obłudne mistyfikacje.

 

Polecamy

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis