Nowa nowomowa. Ewa Działa-Szczepańczyk

Nowa nowomowa. Ewa Działa-Szczepańczyk

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że lewicowi specjaliści z zakresu wdrażania ogólnoświatowej destrukcji są mistrzami w wprowadzaniu w obieg zmienionego znaczenia pojęć, które jeszcze niedawno były czytelne i jednoznaczne, a teraz już tak nie jest. Tak stało się w przypadku określeń: „tolerancja”, „demokracja”, „faszyzm”, „nacjonalizm”, „antysemityzm”, „liberalizm” i wielu innych. Wrzucili nam owi destruktorzy również wiele nowych pojęć typu: „mowa nienawiści”, „homofobia”,populizm”, „poprawność polityczna” których pojemności znaczeniowej nikt nie jest w stanie określić (i właśnie o to chodzi, bo przy pomocy tych pojęć – etykietek, praktycznie każdego niewygodnego człowieka, nieakceptowaną organizację, czasami cały naród, można stygmatyzować, a następnie metodycznie niszczyć).

Pojawiły się ostatnio w przestrzeni publicznej określenia, które na dobre w niej się rozgościły. One, w przeciwieństwie do wymienionych powyżej, bardzo konkretnie coś znaczą. Jednak w ich przypadku chodzi o to byśmy nie do końca poznali jaka treść za nimi się kryje. Brzmiąc obco wydają się bardzo wyrafinowane i „mądre”, a posługującego się nimi delikwenta nobilitują z marszu do „wyższych sfer”. To takie pojęcia jak np. ”think-tanki”, „lobbing”, organizacje „non profit”, „public relations (PR)”, „fake news”. Spróbujmy niektórym z nich wbrew oficjalnie obowiązującym mało czytelnym definicjom - nadać prawdziwe znaczenie.

Zacznijmy od pojęcia think tanki. Według oficjalnej definicji to organizacje zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. Zajmują się one również orędownictwem na rzecz wybranej ideologii albo sprawy. Jednak tak naprawdę te organizacje skupiają się przede wszystkim na ocenie funkcjonowania określonego odcinka życia społecznego w powiązaniu z sektorem gospodarczo-finansowym (a często związanym z nim strukturami politycznymi). W związku z tym, iż w obecnej dobie mamy do czynienia z wielkimi organizmami gospodarczymi o charakterze często ponadnarodowym, operującymi ogromnymi funduszami (niejednokrotnie przewyższającymi swą wielkością budżety wielu państw) istnieje niebezpieczeństwo, że każdy nierozważny biznesowy ruch z ich strony – nawet bardzo drobny - generować może ogromne dla nich straty. By tego uniknąć te byty gospodarczo-finansowe zatrudniają instytucje - think tanki, których celem jest minimalizowanie tego ryzyka. Mają one za zadanie badać rynki, nastroje społeczne, ustawodawstwo danego kraju i wszystko to, co potencjalnie może przynieść takiej np. korporacji straty. Mówiąc wprost think tanki mają na celu chronić interes finansjery, korporacji, handlowców, producentów i ugrupowań politycznych je wspierających, kosztem interesu społecznego.

Kolejne pojęcie - public relations (PR) to w skrócie kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby np. polityka lub organizacji. Inaczej ujmując „problem” - PR to kreowanie takiego przekazu dotyczący danego podmiotu gospodarczego, polityka, organizacji społecznej czy politycznej, czasami całego państwa by społeczeństwo miało lepsze mniemanie o tych bytach niż one w rzeczywistości na to zasługują.

Organizacje „non profit” to pokrótce organizacje nie mające powiązań z władzą publiczną (poza-rządowe). Prowadzą działalność non profit, czyli nie dla zysku a na rzecz ludzi, natury, zwierząt itd. W praktyce jednak organizacje te borykają się z pozyskaniem funduszy na swoją działalność. Muszą zabiegać o sponsorów, co czyni ich niezależność mocno dyskusyjną. Najbardziej zagrożone są organizacje zajmujące się ochroną zasobów naturalnych (ochroną środowiska, siedlisk zwierząt), ponieważ działają na styku interes społeczny – interes wielkiego przemysłu i finansjery (kredytowanie przedsięwzięć gospodarczych). Wielkie organizmy gospodarcze, typu korporacje, które bezpardonowo eksploatują zasoby naszej planety tym samym przyczyniając się do jej degradacji, hojnie sponsorują te organizacje, tym samym skutecznie je ubezwłasnowolniając. Skutkiem tego procederu jest pozorowanie akcji ochrony środowiska lub ochrony konkretnych gatunków, które mają uśpić czujność opinii publicznej i czynić wrażenie, że coś się dzieje w  "temacie”. Po prostu, działalność tych „ekologicznych” organizacji ma nie wchodzić w kolizję z interesem wielkiego kapitału i (np. bezowocna ochrona orangutana w obliczu bezkarnego niszczenia jego siedlisk – czyli wyrębu lasów deszczowych na Borneo i Sumatrze tylko po to by uzyskać ziemię pod uprawę palmy olejowej. Tani olej palmowy znajdziemy w prawie wszystkich produktach żywnościowych z tłuszczem w składzie. produkowanych na świecie. Pozyskiwanie tego oleju to wielce lukratywny biznes dla korporacyjnych gigantów, z którymi jakoś nie chcą brać się za bary „działacze ekologiczni”).

Lobbing – według ogólnej definicji, to działania zgodne z prawem, zmierzające do wywarcia wpływu na organy decyzyjne w państwie w celu uzyskania korzystnej decyzji. Jednak w obliczu stawki o jaką idzie gra, czyli perspektywy zgarnięcia ogromnego zysku w przypadku uchwalenia określonej ustawy, lobbing staje się zwyczajną korupcją. Lobbiści przekupują urzędników, którzy mają moc zmieniania ustawodawstwa tak by ci tworzyli je pod dyktando ich mocodawców (czyli – korporacji lub innych wielkich organizmów gospodarczo-finansowych). Oczywiście wszystko to dzieje się kosztem interesu społecznego (np. wielkie korporacje handlujące żywnością w USA „wylobbowały” sobie w senacie ustawę, pozwalającą na nieumieszczanie na opakowaniach składu tejże żywności).

Kolejne pojęcie - fake news – to według ogólnej definicji, fałszywa wiadomość, publikowana w mediach z zamiarem wprowadzenia odbiorcy w błąd w celu osiągnięcia korzyści finansowych, politycznych i wizerunkowych. I nie byłoby w używaniu tego pojęcia nic złego, gdyby nie fakt, że jest ono kolejnym „zgrabnym” narzędziem, dla tych, którzy mają zakusy do kontrolowania obiegu informacji w mediach. Tym sposobem, wielcy potentaci medialni dają sobie prawo do decydowania co jest prawdą, a co jest fałszywką. Komunistyczna PRL- owska cenzura przy tym procederze wydaje się naprawdę niewinną ingerencją w wolność słowa.

Czemu służy ta nowa nowomowa? Wszystkie opisane powyżej pojęcia bez wyjątku 1. dotyczą relacji: wielkie organizmy gospodarczo-finansowe i ściśle z nimi powiązane instytucje władzy politycznej a społeczeństwo (np. wyborcy, konsumenci, pracownicy, pacjenci), 2. związane są z uprawianiem jednego groźnego procederu - dogadzaniu wielkim tego świata (globalnemu centrum decyzyjnemu i różnym pomniejszym bytom gospodarczo-finansowym typu korporacje, koncerny, banki i powiązanymi z nimi strukturami władzy) kosztem interesu „szarego” społeczeństwa i to tak skutecznie, by się one nie połapało co się z nim wyczynia.

Reasumując – dorzucanie do koszyka nowomowy tych nowych pojęć świadczy tylko o jednym – jesteśmy udziałowcami fatalnego w skutkach procesu - niestety, po stronie ofiar – szybkiego kształtowania się prymatu interesu wielkiego światowego biznesu nad interesem człowieka.

 

 

 

 

 

23-07-2019 Społeczeństwo

Ucieczka w „prywatność”

 

Mimo mnożących się wezwań do wzajemnej miłości, życzliwości i bliskiej komunikacji między ludźmi, stają się oni coraz bardziej od siebie dalecy, obcy, zamknięci w sobie. Najbardziej cierpią rodzice, których miłe dzieci zmieniają się w skryte wyrostki, utrzymujące w stosunku do nich niechętny, zimny, a czasem nawet wrogi dystans.

 

03-07-2019 Aktualności

Neomarksistowskie uwiedzenie – niebezpieczny stan umysłu

Neomarksistowskie uwiedzenie – niebezpieczny stan umysłu. Ktoś zapyta – a cóż to za konstatacja? Cóż jest złego w tym, że niektórzy ludzie mają usadowione serce bardziej po lewej stronie i są szczególnie uwrażliwieni na los drugiego człowieka. Sęk jednak w tym, że lewicowość to nie tylko szczególne patrzenie na drugiego człowieka i pochylanie się nad jego losem, ale przede wszystkim sposób postrzegania świata w ogóle.

 

26-05-2019 Aktualności

Przeciw normalności i religii

 

Nasilająca się laicyzująco-ateistyczna ofensywa światowego lewactwa wymierzona jest przede wszystkim w Polskę, bo kraje zachodnie zostały już w przeważającym stopniu zdemoralizowane i zateizowane, a nasze państwo uważane jest za ostoję moralności chrześcijańskiej i wiary w Boga.

 

15-05-2019 Aktualności

Czy Polska dołączy do świata aberracji? Ewa Działa-Szczepańczyk

 

Obserwując ostatnie wydarzenia w Polsce obejmujące m.in. „spontaniczne” pochody promujące elementy ideologii marksizmu kulturowego (czyli walkę o szczególne traktowanie osób LBGT i inne tęczowe wymysły typu GENDER) wydaje się, że sprawnie posuwamy się w kierunku zaplanowanym przez decyzyjne elity świata.

 

03-05-2019 Aktualności

Czy ofiary zbrodni katyńskiej wrócą do Polski?

Wraca sprawa powrotu szczątków ofiar zbrodni katyńskiej do Polski, o czym było głośno przed kilku laty [Ciała ofiar Katynia wrócą do kraju?- Newsweek,27.01.2012 ], ale problem jakby na kilka lat zniknął z przestrzeni publicznej. Józef Wieczorek

27-06-2019 Aktualności

Promocje obrzydliwości

W mediach i na publicznej scenie szaleje propaganda zboczeń seksualnych wszelkiego rodzaju. Popierany wszechstronnie homoseksualizm prowadzi do pedofilii, o którą oskarża się wybranych księży, pomijając i ukrywając identyczne wykroczenia w innych środowiskach, zwłaszcza wśród tzw. celebrytów i osób czynnych w życiu świeckim.

 

13-04-2019 Aktualności

Etyka. Małgorzata Todd

Komuniści mają w zwyczaju zmieniać znaczenie słów, o czym mogliśmy się przekonać niejednokrotnie. Zdążyliśmy się przyzwyczaić, że „tolerancja” oznacza podziw dla zboczeńców. Pedofilia bywa naganna albo przeciwnie – jest wyrazem postępu, zależnie od tego, kto ją uprawia.

25-05-2019 AktualnościRozliczenia

Kończy się okres czteroletnich rządów „Prawa i Sprawiedliwości”, zapowiadanych jako „Dobra Zmiana” i „ Czwarta Rzeczpospolita”.

Niestety, ani jednego, ani drugiego nie zdołano w oczekiwanym kształcie dokonać. Wspomożono rodziny przez 500+, uwolniono od oszustw i zaniedbań

VAT, ujawniono afery, przywrócono w znacznym stopniu historię narodową

i wartości patriotyczne, uporządkowano Polskie Radio i Telewizję Publiczną.

 

 

 

07-03-2019 Aktualności

PRZEBIERAŃCY

Wciąż się nam wygraża, jak to zagraniczna prasa krytykuje

Polskę za „brak praworządności”, walkę z „niezawisłym” sądownictwem,antydemokratyczne rządy” itp. itd. Piszą o tym New York Times, Le Mode, La Reppublica, Frankfurter Allegemeine, Sueddeutsche Zeitung - po prawdzie to tytuły sponsorowane przez liberalne lewactwo, ale i tak nas nimi straszą.

 

 

03-02-2019 Aktualności

Materii pomieszanie

Ale nie tylko materii: również i rozumu, i naturalnego porządku rzeczy. Tradycyjny, wojowniczy komunizm przekształcił się w komunizm kulturowo – obyczajowy, któremu hołdują kraje Europy Zachodniej, a także Unia Europejska pod zwierzchnictwem Niemców oraz zarządem socjalistów i fałszywych „chrześcijańskich demokratów”.

 

22-01-2019 Aktualności

Emigracja kontra imigracja. Ewa Działa-Szczepańczyk

Jadąc niedawno pociągiem z Warszawy do Szczecina miałam okoliczność zetknąć się z ciekawą konstelacją współpasażerów. Już w samej Warszawie do przedziału wsiadła czteroosobowa rodzina, która w trakcie rozmowy wyjawiła mi ustami około czterdziestopięcio-letniej seniorki rodu, że nie zagrzeje miejsca w Polsce dłużej niż dwa miesiące, bo ma zamiar wyemigrować na stałe do Wielkiej Brytanii w liczbie około ośmiu osób...

 

28-11-2018 Aktualności

Redakcja

naszapolska@onet.pl

 

Kontakt

w sprawie administrowania stroną: poczta@ewatylus.pl

Krótko i na temat - Zbigniew Żmigrodzki

Siewcy niepokoju

 

Nasze czasy wyznaczają szczególną rolę dziennikarzom i politykom. I jedni, i drudzy nigdy nie cieszyli się ogólnym uznaniem: wzniecali konflikty i zamieszanie, rozsiewali kłamstwa, wmawiali niestworzone rzeczy. Dzisiaj tak zwani pracownicy mediów w znacznej części służą politykom w podsycaniu wrogości i narzucaniu lewackich poglądów, a zwłaszcza ateizacji; upowszechniają tendencje antyobyczajowe i antymoralne. Istnieją pod tym względem chlubne wyjątki, ale uczciwi dziennikarze i publicyści, tak zresztą, jak i politycy, prześladowani są przez rozpanoszony medialny libertynizm, obrzucani obelgami, eliminowani na różne sposoby. Walka zła z dobrem, jaka toczy się teraz zawzięcie w świecie, znajduje wśród służalczych ludzi mediów użytecznych sojuszników, zdolnych i skłonnych do wszystkiego.

 

***

Dialog, pojednanie, jedność

 

Ustawicznie słyszymy wezwania, aby przystąpić do dialogu i pojednać się, by zapanowała upragniona „jedność”. Są to jednak postulaty nierealne w sytuacji, gdy w świecie toczy się kampania agresywnego ateizmu pod hasłem laicyzacji oraz usunięcia religii i moralności chrześcijańskiej z życia społecznego. Jego przedstawiciele pojmują dialog i pojednanie jako przyjęcie ich przekonań i ustąpienie im pod każdym względem; posługują się kłamstwem, oszczerstwem i pałają nienawiścią. Czy Chrystus jednał się z faryzeuszami albo z kupczącymi w świątyni? Do dialogu nie ma partnerów, słyszy się groźby i obraźliwe wyzwiska, inaczej myślącym zapowiada uwięzienie, udręki, zagładę.. Toczona przez lewactwo wojna ideologiczno – polityczna nie pozostawia miejsca na mówienie o jakiejkolwiek „jedności’. A jeżeli ktoś piętnuje w imieniu Kościoła „swary i spory”, niech powie wyraźnie, kto je wszczyna i kto za nie odpowiada. Inaczej te „szlachetne’’ apele to puste, obłudne mistyfikacje.

 

Polecamy

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis