XII Obietnica

,,Kto w sercach braci miłość bożą wzbudzi, cześć mego Serca szerząc pośród ludzi; Serce me będzie dlań tarczą opieki w nim imię moje zapiszę na wieki” dwunasta obietnica przyrzeka dobrą śmierć tym czcicielom, którzy przez 9, następujących po sobie pierwszych piątków miesiąca będą przystępować do Komunii świętej.


Mowa tu jest o Wielkiej Obietnicy. Obietnica Wielka (dwunasta) przyrzeka dobrą śmierć tym czcicielom Boskiego Serca, którzy wypełnią te warunki: Przez dziewięć, bezpośrednio po sobie następujących pierwszych piątków miesiąca mają przystępować do Komunii św. zwaną ( Eucharystyczną Nowenną) W tym celu, aby przebłagać (przeprosić) Boskie Serce za zniewagi od ludzi. Nazwana jest Wielką Obietnicą. Boskie Serce swoich czcicieli obdarzy nadzwyczajnymi łaskami, by byli godni otrzymać ostatnią, końcową łaskę i gdyby po odprawieniu Eucharystycznej Nowenny popełnili grzech i byli w niebezpieczeństwie utraty żywota wiecznego – to Boskie Serce nie opuści. Pobudzi ich do pokuty i skruchy, aby opłakiwali swój upadek, pragnąc pojednania. Łaska ta końcowa o którą chodzi nazywa się łaska wytrwania. Jest najważniejszą ze wszystkich bo od niej zależy dobre skonanie i żywot wieczny. 1. Łaska wytrwania – końcowa, ostateczna, gratia finalis. W łańcuchu łask otrzymanych od Boga jest ostatnim ogniwem. To ogniwo łączy teraźniejszość z wiecznością – ziemie z niebem. Jest przełazem, mostem, wiązadłem i łańcuchem między nami a Bogiem. 2. Jak sobie tę łaskę wyjednać- właśnie przez Wielką Nowennę Eucharystyczną, słuchanie Słowa Bożego, godne przyjmowanie Sakramentów świętych, ćwiczenie się w uczynkach miłosierdzia, ćwiczenie się i pielęgnowanie cnoty czystości, oddawanie czci Matce Najświętszej. Boskie Serce Jezusa naszą zapłatą i nagrodą będzie.

 

sanitariuszka Hania

 

06-08-2017 admin

Dodaj komentarz

Redakcja

naszapolska@onet.pl

 

Kontakt

w sprawie administrowania stroną: poczta@ewatylus.pl

Krótko i na temat - Zbigniew Żmigrodzki

Siewcy niepokoju

 

Nasze czasy wyznaczają szczególną rolę dziennikarzom i politykom. I jedni, i drudzy nigdy nie cieszyli się ogólnym uznaniem: wzniecali konflikty i zamieszanie, rozsiewali kłamstwa, wmawiali niestworzone rzeczy. Dzisiaj tak zwani pracownicy mediów w znacznej części służą politykom w podsycaniu wrogości i narzucaniu lewackich poglądów, a zwłaszcza ateizacji; upowszechniają tendencje antyobyczajowe i antymoralne. Istnieją pod tym względem chlubne wyjątki, ale uczciwi dziennikarze i publicyści, tak zresztą, jak i politycy, prześladowani są przez rozpanoszony medialny libertynizm, obrzucani obelgami, eliminowani na różne sposoby. Walka zła z dobrem, jaka toczy się teraz zawzięcie w świecie, znajduje wśród służalczych ludzi mediów użytecznych sojuszników, zdolnych i skłonnych do wszystkiego.

 

***

Dialog, pojednanie, jedność

 

Ustawicznie słyszymy wezwania, aby przystąpić do dialogu i pojednać się, by zapanowała upragniona „jedność”. Są to jednak postulaty nierealne w sytuacji, gdy w świecie toczy się kampania agresywnego ateizmu pod hasłem laicyzacji oraz usunięcia religii i moralności chrześcijańskiej z życia społecznego. Jego przedstawiciele pojmują dialog i pojednanie jako przyjęcie ich przekonań i ustąpienie im pod każdym względem; posługują się kłamstwem, oszczerstwem i pałają nienawiścią. Czy Chrystus jednał się z faryzeuszami albo z kupczącymi w świątyni? Do dialogu nie ma partnerów, słyszy się groźby i obraźliwe wyzwiska, inaczej myślącym zapowiada uwięzienie, udręki, zagładę.. Toczona przez lewactwo wojna ideologiczno – polityczna nie pozostawia miejsca na mówienie o jakiejkolwiek „jedności’. A jeżeli ktoś piętnuje w imieniu Kościoła „swary i spory”, niech powie wyraźnie, kto je wszczyna i kto za nie odpowiada. Inaczej te „szlachetne’’ apele to puste, obłudne mistyfikacje.

 

Polecamy

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis