Nasi „sojusznicy”

Jak się trochę lepiej rozejrzeć, to my – Polacy –żadnych prawdziwych sojuszników nie mamy. Rosja, Niemcy? Ależ skąd! Unia Europejska – jej przywódcy i większość unijnych gremiów ( Komisji i Parlamentu)? To – jak się okazuje – nasi przysięgli wrogowie, ogarnięci lewicowym liberalizmem i stosowną poprawnością polityczną.


Francja? Wykluczone.

Benelux? Nic z tych rzeczy!  Watykan? Narzuca nam odstępstwa od nauki Chrystusa i Ewangelii, wprowadza prawo do odrębnej interpretacji prawd wiary w poszczególnych diecezjach. Ukraina? A cóż to za „sojusznik”, z kultem  banderowców w tle?.  Białoruś? Proszę nie żartować. Izrael?  Aż dyszy z nienawiści do Polski i domaga się nienależnych sum pieniężnych. 

Wreszcie – USA, uwielbiana Ameryka. A jak się zachowuje wobec nas 

w obliczu żydowskich żądań i napaści? Zamierza je poprzeć i kwestionuje wzorem UE naszą praworządność. Jej wojskowa reprezentacja,

ulokowana przy naszych zachodnich granicach ? Gdyby Putin ruszył – niewykluczone, że padnie rozkaz: „Robi się gorąco, chłopcy, zjeżdżamy   

do domu!”. I będziemy zdani na naszą „obronę terytorialną” i nowych „żołnierzy niezłomnych”...                                                                          

 

Zbigniew Żmigrodzki

           

  1. Cała nadzieja w tym, że Putin okaże się rozsądny. Polski bał się nawet Stalin - straty krasnoj armii w broni konwencjonalnej mogłyby być zbyt dotkliwe.

26-03-2018 admin

Dodaj komentarz

Redakcja

naszapolska@onet.pl

 

Kontakt

w sprawie administrowania stroną: poczta@ewatylus.pl

Krótko i na temat - Zbigniew Żmigrodzki

Siewcy niepokoju

 

Nasze czasy wyznaczają szczególną rolę dziennikarzom i politykom. I jedni, i drudzy nigdy nie cieszyli się ogólnym uznaniem: wzniecali konflikty i zamieszanie, rozsiewali kłamstwa, wmawiali niestworzone rzeczy. Dzisiaj tak zwani pracownicy mediów w znacznej części służą politykom w podsycaniu wrogości i narzucaniu lewackich poglądów, a zwłaszcza ateizacji; upowszechniają tendencje antyobyczajowe i antymoralne. Istnieją pod tym względem chlubne wyjątki, ale uczciwi dziennikarze i publicyści, tak zresztą, jak i politycy, prześladowani są przez rozpanoszony medialny libertynizm, obrzucani obelgami, eliminowani na różne sposoby. Walka zła z dobrem, jaka toczy się teraz zawzięcie w świecie, znajduje wśród służalczych ludzi mediów użytecznych sojuszników, zdolnych i skłonnych do wszystkiego.

 

***

Dialog, pojednanie, jedność

 

Ustawicznie słyszymy wezwania, aby przystąpić do dialogu i pojednać się, by zapanowała upragniona „jedność”. Są to jednak postulaty nierealne w sytuacji, gdy w świecie toczy się kampania agresywnego ateizmu pod hasłem laicyzacji oraz usunięcia religii i moralności chrześcijańskiej z życia społecznego. Jego przedstawiciele pojmują dialog i pojednanie jako przyjęcie ich przekonań i ustąpienie im pod każdym względem; posługują się kłamstwem, oszczerstwem i pałają nienawiścią. Czy Chrystus jednał się z faryzeuszami albo z kupczącymi w świątyni? Do dialogu nie ma partnerów, słyszy się groźby i obraźliwe wyzwiska, inaczej myślącym zapowiada uwięzienie, udręki, zagładę.. Toczona przez lewactwo wojna ideologiczno – polityczna nie pozostawia miejsca na mówienie o jakiejkolwiek „jedności’. A jeżeli ktoś piętnuje w imieniu Kościoła „swary i spory”, niech powie wyraźnie, kto je wszczyna i kto za nie odpowiada. Inaczej te „szlachetne’’ apele to puste, obłudne mistyfikacje.

 

Polecamy

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis