ZANURZENI  W CHRZEST I MIŁOSIERDZIE

Nasza Polska to kraina marzeń i tęsknot. Budujmy nasz wspólny dom- dom któremu na imię Polska. Polska Wielka, mocna- mocą Boga. Polska święta- świętością swoich wiernych synów. Polska radosna- bo szczęśliwie można w Niej żyć, gdy się jest Jej wiernym.Różni ludzie przez minione wieki  mieli  wielki wpływ na kształt naszej Polski  i na  kształt jej granic.


Źródła podają, że w 964 roku został zawarty sojusz między Bolesławem  I Srogim, a Mieszkiem I. księciem polskim w Pradze. Dało to początek przygotowaniom  do przyjęcia Chrztu przez Polskęw 966r.  Ślub Dobrawki  z Mieszkiem  w 965 roku był  utwierdzeniem przymierza.

Cała Polska słusznie raduje się jubileuszem 1050. rocznicy Chrztu świętego. Jest to Dziedzictwo pokoleń, które wydało i wydaje tysiące wielkich, świętych Polaków i Polek. Może już czas na dowartościowanie rocznicy naszego własnego chrztu. Przecież to najważniejsza decyzja naszych rodziców, aby opowiedzieć się za Bogiem i budować Polskę w kodzie dziedzictwa wiary świętej. Tak wiele powstało publikacji ukazujących nasze korzenie wiary ze spuścizną wielowiekowego  dziedzictwa.

 Warto pomyśleć by przy tej słusznej rocznicy Chrztu Narodu, o naszym osobistym chrzcie. Jakie wnosimy dziedzictwo naszej wiary do wspólnoty narodowej.? Pytanie jest proste, i prosta na nie odpowiedz. Powiększamy świętość Narodu. A jeśli żyjemy bezbożnie  balansujemy między niebytami. Zapraszamy wiele gości na urodziny imieniny. To wszystko piękne i ważne, ale czas ateizmu i walki z Bogiem wprowadzał różne świeckie zastępcze uroczystości w miejsce prawdziwej konkretnej daty jaką jest chrzest.  Data chrztu określa nas jako ludzi należących do Narodu zdziedzictwem wiary świętej 1050 rocznicy. Systemy komunizmu i ateizmu  skrzętnie podsuwały półprawdy i antywartości, sprowadzając człowieka  do niższego rzędu zwracając jedynie uwagę na sferę seksu i jeszcze wmawiano wszystkie niepowodzenia stanem depresyjnym.  Wiemy, że takie tłumaczenie  wprawiało człowieka w stan bezwartości. Pokolenia,pokazują hart ducha naszych bohaterów, ich rycerskość. Pokolenia mówią przez dzieła wielkich ludzi. Karty historii podają konkretne osoby i czyny przez nichdokonane dla Naszej Ojczyzny. Cały nasz Kraj i nie tylko nasz, usiany jest grobami tych, którzy oddali życie dla wolności -  którą my dziś się cieszymy. Wielcy    ludzie kapłani i ,,Strażnicy wartości Narodowych” min: ks. Jan Długosz, ks. Piotr Skarga, św. Józef Sebastian Pelczar, św. Maksymilian Kolbe, abp. Antoni Baraniak,   Książę kard. Stefan Sapieha,  bł. ks. Jerzy Popiełuszko, ksiądz kard. Stefan Wyszyński prymas Polski, św. Jan Paweł II i tysiące innych; wszyscy oni szli drogą wiary w Boga i miłości do Ojczyzny, dając nam przykład, jak należy pracować i po jakie sięgać wartości. Jednak warto pamiętać, że nie byłoby Świętych Polaków w Królestwie Bożym, gdyby nie  gorliwość, odwaga i zapał czeskiej księżniczki Dąbrówki, żony naszego władcy Mieszka I -  . Za jej sprawą przyjął Mieszko I chrzest, który zasadniczo zmienił bieg historii Polski i  Europy. Młodziutka czeska księżniczka przekonała   księcia Polski   o słuszności przyjęcia  wiary chrześcijańskiej W ten  oto sposób stała   się krzewicielką wiary,.  Od tego momentu zmieniła się historia naszego kraju, a ona Matką chrzestną nam jest.

Wprowadzenie chrześcijaństwa do Polski księżniczka czeska Dobrawa  uznała za swoją misję i wypełniła ją doskonale. Poświęciła na to cały swój posag , wszystkie dobra materialne i ofiarne życie.. Gall Anonim nazywał Dobrawkę  ,,chrystianissima”   to ta która przyniosła nam Chrystusa!  Przyniosła nam światło wiarychrześcijańskiej. Jako córka  księcia Czech Bolesława I Srogiego, młoda, energiczna, żarliwa w niesieniu wiary chrześcijańskiej. Zamieszkała prawdopodobnie na Ostrowie Lednickim i tam powstało centrum chrystianizacji Polski.. Księżna do kraju Polan przybyła z dużym orszakiem osób świeckich i misjonarzy. Przypuszcza się że był też ksiądz Jordan późniejszy  pierwszy biskup misjonarz, lub przybył z Rzymu. Orszak prezentowany był także przez różnego rodzaju majstrów, którzy przyjechali ze swoimi warsztatami. Tak oto nasza młodziutka księżniczka opuszczając swój rodzinny kraj przybywa do nas z całym wyposażeniem i rzeczami potrzebnymi do sprawowania kultu religijnego. Księgi liturgiczne, naczynia, relikwie Krzyża świętego i  Świętych i wszystkie paramenty potrzebne do sprawowania Mszy świętej. Jej posag weselny to misja niesienia nam wiary w Jezusa Chrystusa. Jesteśmy dumni z tak dzielnej księżniczki czeskiej, mocnej wiarą, gorliwą w niesieniu nam Chrystusa. Mogła przybyć do nas z całym orszakiem swoich służących i pełnymi wozami strojów i klejnotów. Ona dobra swoje przeznaczyła na potrzebne rzeczy do sprawowania i zaprowadzania wiary w naszym narodzie. Wiano weselne jakie otrzymała od Rodziców zamieniła na niezliczonąilość ksiąg liturgicznych, krzyży i wszystkich potrzebnych rzeczy. Posag księżniczki był wyprzedzający, bo jeszcze przed jej przybyciem do Polski budowano już kościoły. Dąbrówka jako młoda księżniczka, przybywając do nas  zostawiła nam wzór do naśladowania. Jej gorliwość niesienia Chrystusa, była jej największym celem Przybyła do nas, aby ochrzcić władcę, swego męża i cały kraj. Zaangażowała się do tego dzieła bardzo gorliwie. Dzień 14 kwietnia 966 to data dziejowej chwili dla nas, a dla niej doskonale wypełnionej misji chrztu.  Dopiero po chrzcie świętym Mieszka I , Dobrawa zamieszkała z mężem razem na Ostrowie Lednickim, następnie w Gnieźnie, później w Poznaniu. Ewangelizacja całej Polski wymagała od pary książęcej ciągłej wędrówki.Wszędzie budowano kościoły na których krzyż Jezusa Chrystusa określał nas jako wierzących w Niego

Święty Józef Sebastian Pelczar w książce ,, Pius IX i Polska” zaczyna ją od słów, ,,Gdy Mieczysław ( tak nazwa Mieszka I ) przyjął chrzest, sam Bóg opiekował się tym narodem i tak rzeczywiście było i jest. Były czasy trudne, które nie osłabiły naszej wiary ale ją wzmacniały.  Miniony rok miłosierdzia wzywał nas do konkretnych postanowień i postaw. Wszyscy otrzymaliśmy zadanie niesienia i tworzenia dalszej historii – wiernej  naszym pokoleniom i  tradycji, opartej na  wartościach Bóg Honor i Ojczyzna. Po to aby, żyło się nam lepiej i aby innym dawać przykład ukochania swojego narodu z jej kulturą. Słowa wiersza anonimowego autora oddaje duszę iście polską.

Stawam na placu  z Boga ordynansu,

Rangę porzucam dla nieba wakansu.

Dla wolności ginę, wiary swej nie minę,

Ten jest mój azard

 

Krzyż jest mi tarczą, a zbawienie łupem.

W marszu zostaję, choć upadnę trupem.

Nie zważam, bo w boju -  dla duszy pokoju

Szukam w Ojczyźnie.

 

Niech nas nie ślepią światowe ponęty:

Dla Boga brońmy Jego wiary świętej

A za naszą pracą będzie wszystką płacą

Żyć z Bogiem w niebie.

 

 

Sanitariuszka Hania

 


28-03-2017 admin

Komentarze

  • Cala niemal Prawda.Jednak nie cieszymy sie wolnoscia.Do niej daleko.Jestesmy zniewoleni i pod butem .Zatem nie koloryzujmy rzeczywistosci."Nasza Polska" tego nie robila i to jest glowny powod, ze ja rozwalili.Jednak tylko Prawda nas wyzwoli i trzeba do niej dazyc, bo to przymiot Boga. I On tak powiedzial.

Dodaj komentarz

Redakcja

naszapolska@onet.pl

 

Kontakt

w sprawie administrowania stroną: poczta@ewatylus.pl

Krótko i na temat - Zbigniew Żmigrodzki

Siewcy niepokoju

 

Nasze czasy wyznaczają szczególną rolę dziennikarzom i politykom. I jedni, i drudzy nigdy nie cieszyli się ogólnym uznaniem: wzniecali konflikty i zamieszanie, rozsiewali kłamstwa, wmawiali niestworzone rzeczy. Dzisiaj tak zwani pracownicy mediów w znacznej części służą politykom w podsycaniu wrogości i narzucaniu lewackich poglądów, a zwłaszcza ateizacji; upowszechniają tendencje antyobyczajowe i antymoralne. Istnieją pod tym względem chlubne wyjątki, ale uczciwi dziennikarze i publicyści, tak zresztą, jak i politycy, prześladowani są przez rozpanoszony medialny libertynizm, obrzucani obelgami, eliminowani na różne sposoby. Walka zła z dobrem, jaka toczy się teraz zawzięcie w świecie, znajduje wśród służalczych ludzi mediów użytecznych sojuszników, zdolnych i skłonnych do wszystkiego.

 

***

Dialog, pojednanie, jedność

 

Ustawicznie słyszymy wezwania, aby przystąpić do dialogu i pojednać się, by zapanowała upragniona „jedność”. Są to jednak postulaty nierealne w sytuacji, gdy w świecie toczy się kampania agresywnego ateizmu pod hasłem laicyzacji oraz usunięcia religii i moralności chrześcijańskiej z życia społecznego. Jego przedstawiciele pojmują dialog i pojednanie jako przyjęcie ich przekonań i ustąpienie im pod każdym względem; posługują się kłamstwem, oszczerstwem i pałają nienawiścią. Czy Chrystus jednał się z faryzeuszami albo z kupczącymi w świątyni? Do dialogu nie ma partnerów, słyszy się groźby i obraźliwe wyzwiska, inaczej myślącym zapowiada uwięzienie, udręki, zagładę.. Toczona przez lewactwo wojna ideologiczno – polityczna nie pozostawia miejsca na mówienie o jakiejkolwiek „jedności’. A jeżeli ktoś piętnuje w imieniu Kościoła „swary i spory”, niech powie wyraźnie, kto je wszczyna i kto za nie odpowiada. Inaczej te „szlachetne’’ apele to puste, obłudne mistyfikacje.

 

Polecamy

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis