Uważaj! Uciekaj! Ukryj się... Rusza kampania ABW

Pod hasłem "4U! – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! Udaremnij atak!" ruszyła kampania społeczna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która przedstawia zalecane sposoby postępowania w przypadku ataku terrorystycznego. Autorem kampanii jest Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW.


Kampania społeczna ma na celu poprawę świadomości antyterrorystycznej, a tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli - podkreślił w poniedziałek na konferencji prasowej poświęconej kampanii rzecznik prasowy ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn. Jak dodał, kampania kładzie nacisk na praktyczne zachowania, w sytuacji zagrożenia i ataku terrorystycznego.

 

W filmie promocyjnym - który jest dostępny na specjalnie uruchomionej stronie internetowej 4u.tpcoe.gov.pl - oraz czterech animacjach edukacyjnych zaprezentowano opracowaną przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW (CPT ABW) procedurę "4U! – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! Udaremnij atak!".

 

Służy ona zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w razie wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym, w tym zagrożenia ze strony masowego zabójcy (ang. active shooter). Akcent położono na reakcje obywateli w niepokojących sytuacjach życia codziennego.

 

Jak podkreśliła w poniedziałek dyrektor CPT ABW Anna Kańciak-Kulińska sama nazywa 4U - po angielsku "for you" - ma wskazywać, że każdy z obywateli powinien odnieść kampanię edukacyjną do siebie i do życiowych sytuacji, jakie mogą się zdarzyć każdego dnia.

 

Dyrektor CPT ABW zwróciła też uwagę, że procedura opracowana przez podległą jej instytucję różni się do innych tego typu procedur, stosowanych w krajach zachodnich tym, że największy nacisk kładzie na pierwszy jej człon - "Uważaj!". Zdaniem Kańciak-Kulińskiej tego elementu nie ma np. w procedurach amerykańskich. "Chcemy uwrażliwić obywateli, że muszą być uważni" - tłumaczyła.

 

Na stronie internetowej 4u.tpcoe.gov.pl umieszczono plansze obrazujące najważniejsze działania, jakie powinien podjąć każdy, kto jest uczestnikiem groźnej sytuacji - niezależnie od tego, czy chodzi o porzucony pakunek czy o bezpośrednie zagrożenie życia.

 

Poruszone na planszach zagadnienia związane z zagrożeniami terrorystycznymi zostały rozwinięte w krótkich filmach z animacjami, które przedstawiają omawiane metody postępowania w sytuacjach z życia codziennego. "Gdzie zgłosić pozostawiony bez opieki plecak? W jaki sposób postępować, jeśli znaleźliśmy się w budynku z uzbrojonymi terrorystami? Kiedy podjąć bezpośrednią walkę, a kiedy ukryć się i czekać na przybycie służb?" - na te pytania odpowiadają animacje. Prezentowane na nich sposoby zachowania w sytuacjach zagrożenia mają być - według ich autorów - kluczem do ochrony życia.

 

Autorzy akcji zwracają uwagę na to, że odpowiednio wczesna reakcja na podejrzane zachowanie oraz późniejsze poprawne postępowanie w obliczu zagrożenia mają ogromne znaczenie dla wspólnego bezpieczeństwa: "W pierwszych sekundach i minutach podczas zdarzenia o charakterze terrorystycznym to Ty jesteś antyterrorystą", "Jesteś odpowiedzialny za siebie i swoich bliskich! Bądź uważny, działaj zdecydowanie i chroń swoje życie" - głoszą hasła kampanii.

 

Kampania "4U!" jest finansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków przeznaczonych na wdrażanie Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019. (PAP)

 

 

Krzysztof Kowalczyk (PAP)

 

 

 


Dodaj komentarz

Redakcja

naszapolska@onet.pl

 

Kontakt

w sprawie administrowania stroną: poczta@ewatylus.pl

Krótko i na temat - Zbigniew Żmigrodzki

Siewcy niepokoju

 

Nasze czasy wyznaczają szczególną rolę dziennikarzom i politykom. I jedni, i drudzy nigdy nie cieszyli się ogólnym uznaniem: wzniecali konflikty i zamieszanie, rozsiewali kłamstwa, wmawiali niestworzone rzeczy. Dzisiaj tak zwani pracownicy mediów w znacznej części służą politykom w podsycaniu wrogości i narzucaniu lewackich poglądów, a zwłaszcza ateizacji; upowszechniają tendencje antyobyczajowe i antymoralne. Istnieją pod tym względem chlubne wyjątki, ale uczciwi dziennikarze i publicyści, tak zresztą, jak i politycy, prześladowani są przez rozpanoszony medialny libertynizm, obrzucani obelgami, eliminowani na różne sposoby. Walka zła z dobrem, jaka toczy się teraz zawzięcie w świecie, znajduje wśród służalczych ludzi mediów użytecznych sojuszników, zdolnych i skłonnych do wszystkiego.

 

***

Dialog, pojednanie, jedność

 

Ustawicznie słyszymy wezwania, aby przystąpić do dialogu i pojednać się, by zapanowała upragniona „jedność”. Są to jednak postulaty nierealne w sytuacji, gdy w świecie toczy się kampania agresywnego ateizmu pod hasłem laicyzacji oraz usunięcia religii i moralności chrześcijańskiej z życia społecznego. Jego przedstawiciele pojmują dialog i pojednanie jako przyjęcie ich przekonań i ustąpienie im pod każdym względem; posługują się kłamstwem, oszczerstwem i pałają nienawiścią. Czy Chrystus jednał się z faryzeuszami albo z kupczącymi w świątyni? Do dialogu nie ma partnerów, słyszy się groźby i obraźliwe wyzwiska, inaczej myślącym zapowiada uwięzienie, udręki, zagładę.. Toczona przez lewactwo wojna ideologiczno – polityczna nie pozostawia miejsca na mówienie o jakiejkolwiek „jedności’. A jeżeli ktoś piętnuje w imieniu Kościoła „swary i spory”, niech powie wyraźnie, kto je wszczyna i kto za nie odpowiada. Inaczej te „szlachetne’’ apele to puste, obłudne mistyfikacje.

 

Polecamy

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis